Категорії розділу
Категорії розділів
Виступи [6]
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 15
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті » Виступи

Виступ на районному МО

Активні методи організації навчально-пізнавальної діяльності, які сприяють формуванню творчості й самостійності школярів

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості.

Чисельні зміни у соціальному, економічному житті України вказали на необхідність підготовки та виховання компетентної, творчої особистості, яка може швидко адаптуватися до життєвих умов, що змінюються. Сучасна людина повинна бути здатною:
швидко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях;

критично мислити;

використовувати набуті знання і вміння в навколишній дійсності;

бути здатним генерувати нові ідеї,

приймати нестандартні рішення,

творчо мислити;
бути комунікабельною, контактною в різних групах;
вміти запобігати та виходити з будь – яких конфліктних ситуацій;
цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному і особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;
уміти добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення.

   Це вимагає певного підвищення професійної майстерності вчителя, озброєння його новими знаннями, сучасними компетенціями, методами і технологіями, які б дозволили йому перебудувати навчально- виховний процес відповідно до нових вимог і підходів. Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.

Отже, сучасний урок повинен сприяти розвитку пізнавальних процесів в учнів (сприйняттю, пам'яті, уваги, мислення, мовлення); формувати якості особистості школярів (дисциплінованість, акуратність, ініціативність і т. д.); сприяти мотиву позитивного відношення учнів до навчання. Вимоги до техніки проведення уроку припускають: певний ритм і темп уроку оптимальний для учнів класу; сприятливий психологічний клімат на уроці (взаємна добро- зичливість, готовність учителя прийти па допомогу учневі і т. д.); взаємне співробітництво вчителя й учнів, педагогічний такт; використання різних видів діяльності учнів, підтримувати інтерес до уроку.

Готуючись до уроку, я планую такі форми і методи роботи з учнями, які вимагають активної розумової мислительної діяльності, збуджують інтерес до навчання, перетворюють учнів на активних учасників навчально – виховного процесу.

Одним з напрямків вирішення цих проблем є гештальт-підхід, який спрямований на організацію контакту особистості з соціальним оточенням. Саме вміння особистості гармонізувати свою взаємодію з зовнішнім і своїм внутрішнім світом стає основою формування духовності, а відповідно, й соціалізації. Ця складова впливає на ставленя особистості вцілому, до людей, до певних явищ. Завдяки цій складовій у особистості формується певна ієрархія цінностей, світоглядних орієнтацій, які впливають на емоційну, поведінкову та пізнавальну сферу

Гештальт підхід сприяє встановленню справжнього контакту між людьми, розвитку творчого пристосування кожної унікальної людини до навколишнього середовища. Гештальттерапія займається питаннями людського існування, ставлення одного індивіда до іншого, контактування з іншими, радощами і стражданнями в якості переживань феноменів буття. Розглядаються питання відчаю, почуття порожнечі, жахів, смерті, приреченості.

Він впливає не тільки на прояснення причин наших труднощів, а й на дослідження нових шляхів їх вирішення.

І завдяки цьому людина не просто відповідає на запитання: «Чому це в мене так відбувається?», а віддає перевагу мобілізуючому питанню: «Як я можу це змінити?»

Вивчаючи «Притчу про блудного сина»,ми говоримо про те, що блудним є молодший син, який, розтративши майно, яке дістав від батька у спадок, після поневірянь, вирішує повернутися додому, аби стати для рідного батька наймитом. При цьому слід зазначити, що в поведінці молодшого сина є такі моменти, які можуть стати прикладом для сучасної молоді. Зокрема, молодий чоловік, будучи у відчаї, а про це нам говорять ті факти, що він пас свиней і їв з ними(а це було неприпустимо низько для євреїв), перебуваючи на межі божевілля, не наклав на себе руки, не впав у відчай, а знайшов вирішення проблеми. На уроці можна створити ситуацію, в якій учні подивилися б на проблему з іншого боку і зробили висновки про те, якого із синів треба було б назвати блудним. Скористаємося для цього методом «Шість капелюхів мислення». Розділимо клас на 6 команд, кожна з яких отримає своє завдання, виконання якого дасть змогу розкрити проблемне завдання. Команди обирають собі капелюхи (це можуть бути стрічки, смужки кольорового паперу) Завдання для команди, що обрала білий колір – розповісти про поведінку старшого сина після повернення молодшого брата(можна зачитати уривок з притчі). Завдання для команди, що обрала жовтий капелюх – вказати позитивні риси характеру старшого сина; чорний колір – дослідити, чи у всьому мав рацію старший син і вказати негативні прояви в його поведінці; червоний колір - уявіть, що ви – старший син. Які почуття вас охоплюють, коли ви дізнаєтесь, що повернувся молодший брат, який принизив честь батька, забравши в нього частину майна, а батько, замість того, щоб його прогнати, влаштовує бенкет; зелений – вкажіть можливі варіанти поведінки старшого сина; синій – підводить підсумки про те, якого із братів варто назвати блудним: того, який зробив помилку, зрозумів її і вирішив почати все спочатку чи того, який відчуває заздрість і незадоволення від того, що повернувся молодший брат. Працюючи, учні мають змогу, використовуючи власний життєвий досвід, маючи деякі приклади із життя, дійти висновку, що кожна людина має право на помилку, але передусім вона повинна завжди залишатися людиною. Чого ми не можемо сказати про старшого сина.

Розвивати самостійність і творчість маємо змогу  через написання фанфіків, про які вже йшла мова

Я часто пропоную учням написати фанфіки різних типів на різноманітну тематику:

Змініть завдання для Марусі у казці «Мудра дівчина»,

Допишіть пригоди Лиса Микити в місті (за казкою Івана Франка «Фарбований лис»),

    Ознайомтеся з представниками української демонології. Введіть в казку «Потерчата» міфологічну силу, яка протистояла б Потерчатам. Які зміни стануться в сюжеті казки?

Напишіть перелік справ, які вам треба доробити, аби не потрапити до країни Недоладії.

Доповніть текст оповідання «Лось» листом-засудженням браконьєру, який вбив Лося.

   Напишіть п’ятий життєпис Хлопчика-Фігурки, який задоволений собою.

Опишіть уявну зустріч Павлика із оповідання С.Черкасенка «Маленький горбань» та Жені із оповідання Є.Гуцала «Олень Август».

Доповніть повість Анатолія Дімарова «Блакитна дитина» розповіддю про пригоди сучасних школярів

Запиши поезію Ліни Костенко «Кольорові миші» прозою. Доповніть свій запис виступом адвоката Анни, який міг бути проголошений ним на суді

Доповніть цикл «Дивосвіт» І.Калинця власними образами

Напишіть оповідання, в якому герой оповідання «Скарб» матиме протилежні риси характеру. Як при цьому зміниться сюжет твору?

Напишіть повчальну бесіду Мишки з мишенятами(За казкою Б.Лепкого «Мишка»)

Уявіть, що в печеру до Івана Вишенського залетів не вишневий цвіт, а ваш лист. Який зміст він би мав?

Складіть пісню-плач України за Іваном Вишенським.

Уявіть, що ви знаходитесь в печері на місці Івана Вишенського. Яку бесіду з Богом повели б ви?

Із цитат з поезій Тараса Шевченка складіть власний вірш про майбутнє України

Напишіть продовження новели «Сойчине крило». Чи мають герої новели майбутнє?

Використання різноманітних технологій у процесі формування самостійної  творчої особистості:
Метод проектів
Часто пропоную дітям створити короткострокові проекти: «Культура мовлення у школі»(5 клас); «Коли гроші говрять – правда мовчить» (8 клас)(Діти проводили соціальне бліц-опитування серед учителів: гроші – це добро чи зло, створювали газети та плакати на дану тему,шукали вислови відомих людей про гроші );

Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову.

«Дебати» як освітня технологія спрямовані на досягнення:

уміння використовувати різні способи інтегрування інформації;

уміння ставити запитання , самостійно формулювати гіпотезу;

уміння критично оцінювати одержану інформацію;

уміння аргументувати власну точку зору та презентувати її;

уміння враховувати точку зору інших людей, толерантно ставитися до їх думок;

уміння працювати в команді, здатність до участі у спільному прийнятті рішень;

здатність брати на себе відповідальність та приймати рішення в екстремальних ситуаціях.

1.Інтерактивні технології.
2. Тренінги( міжособистісного спілкування, розв’язання конфліктів).
3. Самопрезентація.
4. Імітаційні ігри.
5. Ділові  та рольові ігри.
6.Учнівські конференції.

7. Парад героїв
6. « Мікрофон» 
Надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Правила проведення:
- говорити має право тільки той, у кого «символічний» мікрофон;
- подані відповіді не коментуються і не оцінюються;
- коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити, викрикувати з місця.

Біографічний детектив (біографія, в якій допущена помилка або неточність)

* Фоторобот (впізнай героя твору)

Малюнок з помилкою

Слідами Піфагора

Правильна відповідь:«Мені малювати заборонено, а ліпити ні, то я ліплю»

RAFT-технологія як один з прийомів розвитку критичного мислення
RAFT-технологія — це педагогічний прийом, спрямований на створення письмових текстів певної тематики. Творіння можуть розрізнятися за жанром і оформлення. Даний метод вчить школярів розглядати тему з різних сторін і точок зору, навчає навичкам письмовій промови. Він є одним із способів навчання критичного мислення, формує систему суджень, сприяє вмінню аналізувати предмети, зміст, проблеми, формулювати свої обґрунтовані висновки, виносити свої оцінки.

Роль

Аудиторія

Форма

Тема

Для визначення ролі слід з'ясувати, хто може розкрити задану тему

З'ясування, кому може призначатися даний текст

Вибір жанру, форми оповіді

Вибір тематики, визначення, про що буде текст, які основні ідеї будуть розкриті в ньому

 

Кубик Блума (кубування)
Прийом використовується в наступних навчальних ситуаціях:
• Для моделювання діалогів взаємоопитувального характеру.
• При анонсі нової теми, можна попросити учнів сформулювати різні питання, які виникли у них і записати їх у таблицю. Це дасть уявлення вчителя про якості вже наявних знань по темі і допоможе йому зорієнтуватися з поясненням нової теми.
Можна дати дітям завдання вже після проходження теми і з'ясувати, які питання залишилися без відповідей. Це дасть учителеві зрозуміти, що тема не вивчена досконально і вимагає більш ретельного опрацювання.
Кубик Блума: методика використання
1. Знадобитися звичайний паперовий куб, на гранях якого написано:
• Назви.
• Чому.
• Поясни.
• Запропонуй.
• Придумай.
• Поділися.

Одним з методичних прийомів, який можна використовувати в групах, є прийом «Фішбоун». Дослівно воно перекладається з англійської як «Рибна кістка» або «Скелет риби» і направлений на розвиток критичного мислення учнів наочно-змістовній формі. Суть цього методичного прийому — встановлення причинно-наслідкових взаємозв'язків між об'єктом аналізу і впливаючими на неї факторами, здійснення обґрунтованого вибору. Додатково метод дозволяє розвивати навички роботи з інформацією та уміння ставити і вирішувати проблеми. Що таке фішбоун?

Діаграма Ісікави
В основі Фішбоуна — схематична діаграма у формі риб'ячого скелета.
Голова — проблема, питання або тема, які підлягають аналізу.
• Верхні кісточки (розташовані праворуч при вертикальній формі схеми або під кутом 45 градусів зверху при горизонтальній) — на них фіксуються основні поняття теми, причини, які привели до проблеми.
• Нижні кісточки (зображуються навпаки) — факти, що підтверджують наявність сформульованих причин, або суть понять, зазначених на схемі.
• Хвіст — відповідь на поставлене питання, висновки, узагальнення.
Схеми Фишбоун дають можливість:
• організувати роботу учасників в парах або групах;
• розвивати критичне мислення;
• візуалізувати взаємозв'язку між причинами і наслідками;
• ранжувати фактори за ступенем їх значущості
.

Схема Фишбоун може бути використана в якості окремо застосовуваного методичного прийому для аналізу будь-якої ситуації, або виступати стратегією цілого уроку. Найефективніше її застосовувати під час уроку узагальнення та систематизації знань, коли матеріал по темі вже пройдено і необхідно привести всі вивчені поняття в струнку систему, що передбачає розкриття і засвоєння зв'язків і відносин між її елементами.

Сконцентруватися на проблемі і спрямувати розумовий процес у потрібне русло допомагає метод  «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно

Білий - Відповідає за підбір об'єктивних фактів

Чорний - Відповідає за пошук негативних сторін, вад

Жовтий - Відповідає за пошук позитивних сторін, переваг

Зелений - Відповідає за творчий пошук, генерування нових ідей, альтернативних підходів

Червоний - Відповідає за прояв емоцій, почуттів, інтуїції

Синій - Відповідає за аналіз усього розумового процесу.

Складння паспорту твору чи героя дає можливість учням краще запамʼятати виучуване, по-своєму поглянути на твір чи героя.

Нестандартні форми уроку стимулюють пізнавальну активність учнів, вміння діяти в незвичних ситуаціях, використовувати власний досвід, адаптацію до змін. Сучасна методика пропонує безліч таких форм:

Уроки-портрети;

Уроки-пошуки;

Уроки вивчення художнього образу;

Інтегровані уроки;

Уроки-майстерні;

Уроки-діалоги;

Уроки-диспути;

Тетралізовані уроки;

Нестандартні уроки-лекції;

Нестандартні уроки-бесіди;

Уроки почуттів

Уроки-ігри

Уроки-фантазії

Мультимедійні уроки..

Я впевнена, що зацікавити, повести за собою спроможний лише той педагог, який сам перебуває у постійному пошуку.

Сучасна методика спонукає учителя якнайбільше приділяти уваги самостійності учнів в опрацюванні навчального матеріалу, а це, в свою чергу, без зацікавленості з боку учнів, без їх інтересу до навчального предмета просто неможливе.

В кінці уроку часто використовую картки самооцінки, взаємоперевірочні роботи. Навики самоконтролю, самооцінювання сприяють формуванню позитивного ставлення до навчання, самореалізації особистості.

Готуючись до уроку, незалежно від стажу роботи, категорії, технології, яку він використовує, вчитель має керуватися такими правилами:

— Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмета.

 — На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль. Сьогоднішній активний учень — завтрашній активний член суспільства.

— Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням.

— Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися.

— Слід якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити мислити причинно-розуміння причинно-наслідкових зв'язків є обов'язковою умовою розвивального навчання.

 — Пам'ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці.

— Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від механічних переказів, дослівного відтворення.

 — Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв'язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання.

— Вчителі з будь-якого предмета, не тільки мови і літератури, мають слідкувати за способом та формою висловлення думки учнів.

— Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання.

— Використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити засвоєння системи знань.

— Оскільки міцність запам'ятовування інформації, що засвоєна у вигляді логічних структур, є більш високою, ніж міцність розрізнених знань, закріплювати слід ті знання, що подані у цілісних логічних структурах. У значних блоках інформації легше встановлюються логічні зв'язки, чіткіше простежується головна думка, котру легше виділити й показати учням.

— У процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні особливості кожного учня, об'єднуйте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем.

— Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку.

— Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета.

 — Заохочуйте дослідницьку роботу школярів. Знайдіть можливості ознайомити їх із технікою експериментальної роботи, алгоритмами розв'язання винахідницьких задач, обробкою першоджерел і довідкових матеріалів.

 — Суспільно-історичною практикою доводьте необхідність наукових знань, які вивчаються в школі. Навчайте так, щоб учень розумів, що навчання є для нього життєвою необхідністю.

— Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів. 

Категорія: Виступи | Додав: Nat6a (20.10.2016)
Переглядів: 157 | Теги: методи, виступ, самостійність, активні методи, творчість учнів | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Годинник
Пошук
Календар
Радіо
Друзі сайту
Сходинки до вершин знань < Методсовет /a> Учительська світлиця
Сайт педагогічних ідей

Copyright MyCorp © 2018
uCoz